โซฟีกระชับกลางคืน 33 ซม.

โซฟีกระชับกลางคืน 33 ซม.