สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

โครงการเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

เรื่อง        ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย       โครงการเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

                เนื่องด้วย บิ๊กซ้ง ซุบเปอร์สโตร์ บจก. จะจัดกิจกรรมเปิดสาขาใหม่สาขาเอกชัย

และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง เข้าร่วมประกวดในโครงการเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานบทเพลงลูกทุ่งให้เป็นมรดกของชาติไทยต่อไป

โดย แม็กซิม่อน  ครีเอชั่น ดำเนินจัดการประกวดในวันที่ 5-7 พฤษภาคม /2555 กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

แม็กซิม่อน ครีเอชั่น 13/37 ซอยอาภาภิรมย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 วงเล็บมุมซอง (เยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง)

               

ผู้ดำเนินการจัดงาน ขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสืนสานวัฒนธรรมในโอกาสนี้และต่อไป

 

                                                                                                                      ด้วยความนับถือ

                                                                                                                  นายศุภกิตติ์  กันอุปัทว์

                                                                                             ผู้จัดการโครงการประกวดเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่ง

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรติดต่อ คุณม่อน 081-1492165

แม็กซิม่อน ครีเอชั่น 13/37 ซอยอาภาภิรมย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

Tags :

view