สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงาน

ระบบโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงาน

http://www.businessplus.co.th/readarticle.php?article_id=305

 ยินดีต้อนรับ บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS พร้อมเครื่อง IBM POS MICKEY

ได้เปิดสาขาใหม่ที่บ้านแพ้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยสาขาแรกอยู่ที่มหาชัย เป็นซุปเปอร์สโตร์ ที่มีเครื่องอุปโภค บริโภค

อย่างครบครันให้เลือกซื้อ บรรยากาศชวนให้จับจ่ายซื้อของ สามารถไปอุดหนุนกันได้เลย

Tags :

view