สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้บริหาร

ธัญญา  ทิพยทยารัตน์ (เฮียใหญ่)

TANYA  TIPAYATAYARAT

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing director)

Email : thanyayai@msn.com

ปิยะพงษ์  ทิพยทยารัตน์ (เฮียปิยะ)

PIAPONG  TIPPAYATAYARUT

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing director)

Email : piyaphong_2009@hotmail.com

ภุมภา ทิพยทยารัตน์ (ซ้อปิ๋ม)

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

อารีรัตน์  ทิพยทยารัตน์ (ซ้อเย็น)

AREERUT  TIPAYATAYARUT

ตำแหน่ง ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager)

Email : bigsong.sk@gmail.com

 ภิญญลักษณ์ ธนพรพงศ์สิน (เจ้ภัส)

PINTALUK TANAPORNPONGSIN

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General managerger)

Email : pin_luckly@hotmail.com

จันทนา ไพบูลย์วงษ์ (เจ้เปิ้ล)

JANTANA  PHAIBOONVONG

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาบ้านแพ้ว (Store2 manager)

Email : ple.min@hotmail.com

วรรณา ทิพยทยารัตน์

WANNA  TIPAYATAYARAT

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาเอกชัย (Store3 manager)

Email : bigsong_3@hotmail.com

 

view