สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติที่มาของกิจการ

ประวัติที่มาของกิจการ

       ประวัติที่มาของกิจการ

               เจ้าของกิจการคือ  นายวิฑูร  ทิพยทยารัตน์  หรือ  บักซ้ง  ( เต็กอุ้ย )  แซ่เจี่ย 
               เกิดเมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2481  มีพี่น้องรวม 5 คน  ได้แก่

                        1.  นายวิฑูร    ทิพยทยารัตน์     ( ปัจจุบันถึงแก่กรรม )

                        2.  นายไพโรจน์  ทิพยทยารัตน์  ( ปัจจุบันถึงแก่กรรม )

                        3.  นายอนุวัตร  พฤกษาประทีป

                        4.  นางพรทิพย์  หะทัยธรรม

                        5.  นางกิรณา    วิลาวรรณ

 

ชีวิตครอบครัว

 

        สมรสกับคุณศิริรัตน์  จูสวัสดิ์  มีบุตร ธิดา  รวม 6 คน  ได้แก่


                        1.  คุณภิญญลักษณ์ ธนพรพงศ์สิน

                        2.  คุณธัญญา    ทิพยทยารัตน์

                             สมรสกับ คุณภุมภา ทิพยทยารัตน์ 

                         3.  คุณจันทนา ไพบูลย์วงษ์ 

                        4.  คุณธนมน    วัฒนเรืองโกวิท

                         5.  คุณปิยะพงษ์    ทิพยทยารัตน์
                             สมรสกับ คุณอารีรัตน์ ทิพยทยารัตน์  มีบุตร ธิดา  รวม 4 คน 

                        6.  คุณวรรณา    ทิพยทยารัตน์

 

 ชิวิตส่วนตัวโดยย่อ

 

                        นายวิฑูร  ทิพยทยารัตน์  หรือ เจี่ยบักซ้ง  ชื่อนี้มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่คุณพ่อและคุณแม่ 
เดินทางมาจากเมืองจีน  คุณพ่อของท่านได้พาท่านล่องเรือขายเตา  ตั้งแต่ท่านอายุ  11 ปี ซึ่งต้องลาออก
จากโรงเรียนเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวอีกแรง  เมื่ออายุได้ 25 ปี คุณพ่อของท่านก็ถึงแก่กรรม  จึงต้องรับ
ภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวเองทั้งหมด  ขณะที่ล่องเรือขายเตาไปตามที่ต่าง ๆ  เริ่มมองหาทำเลเพื่อสร้างรากฐาน
สุดท้ายจึงตกลงใจที่ตลาดแม่พ่วง มหาชัย  ได้ที่ติดริมน้ำเพื่อขายสินค้า  อุปโภค
บริโภค (โชวห่วย) สร้างเป็น

กระต๊อบ มุงจาก และขายดีมาก  เนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคมใช้ทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ 

 ต่อมากิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงสามารถตั้งร้านเป็นตึกแถว2คูหาใช้ชื่อว่า     ร้านซุ่นฮงฮวด    ตั้งแต่ปี

พ. ศ. 2516 (ปัจจุบันร้านซุ่นฮงฮวดได้ปิดกิจการแล้ว) และได้ขยายกิจการจัดส่งสินค้าออกสู่ต่างอำเภอ

 ต่างจังหวัด  และก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า(ที่อำเภอบ้านแพ้ว)  พร้อมทั้ง เปิดบริษัทในเครืออีกหลายแห่งรวม

กิจการต่าง ๆ คือ

บริษัท ทยารัตน์ จำกัด   บริษัท  ทรานส์ ดิสทริบิวเตอร์  จำกัด

บริษัท  บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์  จำกัด 

ปัจจุบันนายวิฑูร  ทิพยทยารัตน์  หรือ เจี่ยบักซ้ง  ได้เสียชีวิตแล้ว

โดย บุตรชายคนโต นายธัญญา ทิพยทยารัตน์ ได้ดูแลกิจการ และ ดูแลครอบครัว ในปัจจุบัน

 

 

view